Πληρωμές

Εθνικής Τραπέζα της Ελλάδος

Αριθμός Λογαριασμού: 232/401062-05
IBAN: GR7601102320000023240106205
Όνομα δικαιούχου: Georgios Kogkalidis
SWIFT CODE: ETHNGRAA
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού6495-126235-781 
IBAN : GR09 0171 4950 0064 9512 6235 781 
Όνομα δικαιούχου: Kogkalidis Georgios Vasileios
PIREUS BANK
GREECE

Alpha Bank

IBAN: GR3601407400740002002001700
Όνομα δικαιούχου: Kogkalidis Georgios Vasileios
ALPHA BANK
GREECE

Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0420.60.0200280409
IBAN: GR6802604200000600200280409
Όνομα δικαιούχου: Kogkalidis Georgios Vasileios
EUROBANK
GREECE