Πληρωμές

Εθνικής Τραπέζα της Ελλάδος

Αριθμός Λογαριασμού: 232/401062-05
IBAN: GR7601102320000023240106205
Όνομα δικαιούχου: Georgios Kogkalidis
SWIFT CODE: ETHNGRAA
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού6495-126235-781 
IBAN : GR09 0171 4950 0064 9512 6235 781 
Όνομα δικαιούχου: Kogkalidis Georgios Vasileios
PIREUS BANK
GREECE